Výkonný výbor

Pardubický krajský kuželkářský svaz (dále jen "PKKS") byl ustanoven Výkonným výborem ČKA k 1.1.2003 spolu s Královéhradeckým krajským kuželkářským svazem, jako nástupnickými orgány bývalého Východočeského oblastního kuželkářského svazu. PKKS nemá právní subjektivitu.

Výkonný výbor PKKS je ve smyslu čl. 6 Statutu České kuželkářské asociace jejím orgánem. Ve své činnosti se řídí Stanovami České kuželkářské a bowlingové federace, Statutem České kuželkářské asociace a rozhodnutími nadřízených orgánů.

Na shromáždění zástupců kuželkářských oddílů Pardubického kraje byli dne 18.9.2011, v souladu s Volebním a jednacím řádem, za členy Výkonného výboru zvoleni:

Jiří Johnjohn
Předseda PKKS
Petr Glacglac
STK a KR
Michal Hynekhynek
Komise mládeže
Kontakt na předsedu svazu:
Jiří JOHN
Jilemnického 161
562 01 Ústí n/O.
465 524 598
607 888 210
jiri.john@kuzelky.cz

Kolaudace kuželen:
Ladislav BERÁNEK
605 941 689

www.kuzelky.cz aklpk.czechian.net pmn.kuzelky.cz vcpm.czechian.net www.kkks.cz